slider_capCAT

Què es el CAP?

El CAP és un certificat obligatori per als conductors professionals de transport per carretera de viatgers o de mercaderies de vehicles de les categories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D Ó D+E. La implantació a Espanya d’aquest nou carnet es realitza a través del Reial Decret 1032/2007 de 20 de juliol de 2007 on s’estableixen dues dates claus:

– 11 de setembre de 2008 – Entrada en vigor del CAP per als conductors de transport de viatgers (Autobus)
– 11 de setembre de 2009 – Entrada en vigor del CAP per als conductors de transport de mercaderíes (Camió y Tràiler)
Des de les dates marcades, a l’Autoescola Vallparadís impartim els diferents cursos.

Obtención del CAP

Com es pot obtenir?

Formació Inicial. Per a aquelles persones que obtenen el permís a partir del 11 de setembre de 2008 (VIATGERS) o 11 de setembre de 2009 (MERCADERIES).

Formació Inicial ORDINÀRIA

Durada: 280 hores

Edat Mínima: 18 anys

Renovació cada: 5 anys

Formació Inicial ACCELERADA

Durada: 140 hores

Edat Mínima: 21 anys

Renovació cada: 5 anys

Els cursos de formació inicial accelerada CAP consten de 130 hores teòriques i 10 hores pràctiques. Aquests cursos són presencials i d’obligada assistència. El decret que regula el CAP estableix l’obligatorietat d’assistir al curs i per comprovar que es compleix realitza les corresponents inspeccions.

Els cursos de formació inicial * CAP * tenen un examen associat de * 100 preguntes * que és necessari aprovar per obtenir el certificat d’aptitud professional. Les preguntes són tipus test amb quatre respostes. Les preguntes encertades sumen un punt, les preguntes fallades restes mig punt i les preguntes sense contestar no sumen ni resten. Es necessita una puntuació mínima de * 50 punts per aprovar *.

* Els conductors que superin la formació inicial i obtinguin el certificat d’aptitud professional * o targeta CAP hauran de realitzar

cursos de formació contínua cada cinc anys per renovar aquest carnet.

Renovació del CAP

Els cursos de formació contínua o renovació consisteixen en actualitzar el certificat d’aptitud professional (CAP). Aquests cursos consten de 35 hores teòriques , sense pràctiques obligatòries i sense examen . Són cursos presencials i d’obligada assistència. L’actualització s’ha de realitzar cada cinc anys.

En el moment que aquests conductors facin el curs de formació contínua, obtindran el carnet de conductor professional o carnet CAP expedit pel Ministeri de Foment. Aquest carnet té una validesa de cinc anys. Per a poder renovar aquest carnet els conductors hauran de tornar a realitzar el curs de formació contínua.

Les dates màximes per a aquesta renovació estan marcades en un calendari oficial, pel ministeri de foment, que es regeix en funció de la terminació del número de DNI, dins dels terminis següents:

Transporte de viajeros Permiso de conducción Primer curso de formación continua
Categorías: D1, D1 + E, D, D + E Expedido antes de 11/09/08
Terminado en 1 ó 2- – – – – –
Terminado en 3 ó 4- – – – – –
Terminado en 5 ó 6- – – – – –
Terminado en 7 ó 8- – – – – –
Terminado en 9 ó 0- – – – – –
Antes del 10 de septiembre de 2011
Antes del 10 de septiembre de 2012
Antes del 10 de septiembre de 2013
Antes del 10 de septiembre de 2014
Antes del 10 de septiembre de 2015
Categorías: C1, C1 + E, C, C + E Expedido antes de 11/09/09
Terminado en 1 ó 2- – – – – –
Terminado en 3 ó 4- – – – – –
Terminado en 5 ó 6- – – – – –
Terminado en 7 ó 8- – – – – –
Terminado en 9 ó 0- – – – – –
Antes del 10 de septiembre de 2012
Antes del 10 de septiembre de 2013
Antes del 10 de septiembre de 2014
Antes del 10 de septiembre de 2015
Antes del 10 de septiembre de 2016

Els conductors que han obtingut el permís de conduir * abans * de l’entrada en vigor de la normativa tenen només de renovar el certificat d’aptitud professional (estan exempts de realitzar la formació inicial)

Ampliación del CAP

Les persones que hagin superat un curs de formació inicial (140 hores) ja sigui de Mercaderies o de Viatgers i vulgui accedir al que els falta haurà d’assistir al curs d’Ampliació corresponent. Aquests cursos consten de 35 hores presencials i d’obligada assistència.
Els cursos d’Ampliació CAP tenen un examen associat de 25 preguntes que cal aprovar per obtenir el certificat corresponent (mercaderies o viatgers). Les preguntes són tipus test amb quatre respostes. Les preguntes encertades sumen un punt, les preguntes fallades restes mig punt i les preguntes sense contestar no sumen ni resten. Es necessita una puntuació mínima de 12,50 punts per aprovar.

Accés a TEXAMINA

Accedeix des d’aquí a Texamina

 

[spacer]

On s’examina?

Els cursos CAP es poden realitzar en qualsevol centre homologat d’espanya, però l’examen s’ha de fer a la comunitat autònoma on l’alumne tingui la seva residència (és a dir, on estigués empadronat amb 6 mesos d’antelació a la data de l’examen).

logotripartitablanco copiaCursos Subvencionats: Si estàs treballant, la teva empresa té la possibilitat de subvencionarte el curs (complet o una part) a través dels fons de formació contínua. Si estàs interessat, truca’ns i t’informarem dels tràmits a seguir.


A Autoescola Vallparadís et preparem amb total garantía per superar el Certificat d’Aptitud Professional (CAP) tant d’autobus com de camió. La nostra experiència ens avala com un dels millors centres homologats per a la formació d’aquests cursos a Barcelona. Comptem amb professors qualificats de gran experiència, vehicles d’última generació i tot el material necessari per a la obtenció del certificat que t’obrirà les portes del mercat laboral.