slide_adr_CAT

Què és el certificat ADR?

És el certificat obligatori per a tots els vehicles que transportin mercaderies perilloses (llevat de les excepcions incloses en l’ADR).

A qui va dirigit?

A tots aquells conductors que transportin mercaderies perilloses (productes tòxics, pintures, material farmacèutic, etc.) i que hagin de tenir l’autorització per conduir legalment aquests vehicles.

Tipus de Cursos

CURS BÀSIC COMÚ . Autoritza a transportar mercaderies perilloses. És necessari per l’obtenció d’altres especialitats.

Inclou els següents tipus de mercaderies perilloses:

 • Classe 2.1: Gasos comprimits, liquats o dissolts a pressió no inflamables.
 • Classe 2.2: Gasos comprimits, liquats o dissolts a pressió inflamables.
 • Classe 3: Líquids inflamables.
 • Classe 4.1: Materials que s’inflamen amb facilitat.
 • Classe 4.2: Materials inflamables al contacte amb l’aire.
 • Classe 4.3: Materials que reaccionen en contacte amb l’aigua.
 • Classe 5.1: Materials comburents.
 • Classe 5.2: Peròxids orgànics.
 • Classe 6.1: Substàncies tòxiques.
 • Classe 6.2: Substàncies infeccioses.
 • Classe 8: Materials corrosius.
 • Classe 9: Residus perillosos.

ESPECIALITATS. Cal tenir l’autorització Bàsic Comú per accedir als següents cursos:

CISTERNES . Autoritza a transportar mercaderies perilloses en vehicles cisterna.

EXPLOSIUS : Classe 1. Autoritza a transportar matèries explosives.

RADIOACTIUS : Classe 7. Autoritza a transportar mercaderies radioactives.

Com obtenir el Certificat ADR

Com es pot obtenir?

Es realitzen diversos cursos anuals. Aquests s’impartiran divendres, dissabtes i diumenge (6 hores). Van adreçats a totes aquelles persones que l’obtenen per primera vegada. Els cursos són d’assistència obligatòria.

– Bàsic comú: 24 sessions (4 dies). Inclou 2 hores pràctiques d’extinció d’incendis i 2 hores de primers auxilis.

– Cisternes: 12 sessions (2 dies)

– Explosius: 12 sessions (2 dies)

– Radioactius: 12 sessions (2 dies)


Exàmens

L’examen consta de 32 preguntes per a l’examen de Bàsic comú i 16 preguntes per als exàmens de les especialitats. Són tipus test on només es permetran un 10% d’errors. El temps per a la realització de l’examen serà d’un minut per pregunta i es realitzarà a la Prefectura Provincial de Trànsit.

Requisits Mínims per a l’obtenció

Conductors amb el permís de conduir de la classe B , amb una antiguitat mínima d’un any.

Renovació del Certificat ADR

Aquestes llicències hauran de renovar-se del quart al cinquè any mitjançant un curs de reciclatge.

Assistència obligatòria.

– Bàsic comú: 12 sessions (2 dies)

– Cisternes: 6 sessions (1 dia)

– Explosius: 6 sessions (1 dia)

– Radioactius: 6 sessions (1 dia)

Aquests cursos s’impartiran els dissabtes i diumenges (6 h).

Els exàmens d’actualització es realitzaran en el mateix centre amb l’autorització i supervisió de la DGT.

Objectius dels cursos

Capacitar els conductors de Mercaderies Perilloses (MMPP) per adoptar les mesures necessàries d’autoprotecció, de protecció a tercers i del medi ambient, per minimitzar l’existència d’incidents o limitar els efectes d’aquests.

Preparar l’estudiant per obtenir l’autorització per conduir vehicles de MMPP, superant els exàmens realitzats per la Prefectura Provincial de Trànsit.

Metodologia:

– Es segueix una metodologia teòrico-pràctica. Hi ha tretze temes teòrics, més formació pràctica en:

– Disposicions generals aplicables al transport de les mercaderies perilloses.

– Principals classes de matèries perilloses i tipus de riscos.

– Mesures de prevenció i seguretat.

– Primers auxilis.

– Extinció d’incendis.

Descarrega els Tests

Accés AEOL

Accede desde auí a AEOL. Si no tienes clave, solicítala en tu autoescuela.
http://cloud.aeolservice.es/

 

logotripartitablanco copiaCursos Subvencionats: Si estàs treballant, la teva empresa té la possibilitat de subvencionarte el curs (complet o una part) a través dels fons de formació contínua. Si estàs interessat, truca’ns i t’informarem dels tràmits a seguir.